Spildevand og tømningsordning på Samsø

Vi aftager og behandler spildevandet fra offentligt kloakerede
områder samt fra tømningsordningen åbent land.

 

Spildevand og tømningsordning på Samsø

Vi aftager og behandler spildevandet fra offentligt kloakerede
områder samt fra tømningsordningen åbent land.

 

Spildevand og tømningsordning på Samsø

Vi aftager og behandler spildevandet fra offentligt kloakerede
områder samt fra tømningsordningen åbent land.

null

Spildevand

Selskabet sørger for planlægning og udførelse af nye anlæg til håndtering af spildevand.

null

Tømningsordning

Vi administrerer Samsø Spildevand A/S tømningsordningen for hustanke.

Brug for hjælp?

Telefontider:
Mandag – torsdag kl. 8 – 16
Tlf. 40 13 27 05 eller 40 13 25 57
Fredag kl. 8 – 13
Tlf. 40 13 25 57

Brug for akut hjælp efter lukketid?

Ring på vagt tlf. 70 20 86 59

null

Selvbetjening

Find ansøgningsskeamer og link til eventuel afdragsordning.

Driftsinfo fra Facebook

17 mar 2020, 12:08

Kære kunder og borger

Overordnet er det vurderet, at offentlige forsyninger med blandt andet spildevand karakteriseres som ”vitale funktioner” i offentlig regi. Derfor er de enkelte selskaber i forsyningsektoren overgået til et nødberedskab hvor kun vitale funktioner i driften varetages og videreføres i normalt omfang indenfor de af regering og sundheds-myndigheders ud meldte rammer.

Med baggrund i ovenstående har selskabet pr. 12. marts lukket ned for alt personkontakt og derfor er alle planlagte møder ind eller ud fra selskabet suspenderet og aflyst indtil situationen evt. tillader en ny gennemførelse.

I forhold til meddelelser om evt. driftsforstyrrelser i offentlige forsynings-ledninger samt evt. behov for ekstratømninger af tanke indenfor den offentlige kloakforsyning henvises til brug af selskabets vagtnummer: 70208659 eller indenfor normal arbejdstid mail: info@samsoespildevand.dk

I den udstrækning det er muligt samt at situationen tillader dette vil alle øvrige henvendelser via mail og telefoner blive varetaget indenfor normalt åbningstid, som er mandag – torsdag 8-15 og fredag 8-12
... Læs mereLæs mindre

Ansøgningsskemaer

Vi har samlet alle ansøgningsskemaer.

Find info

Find alle informationer om hvor vi graver, takster, udbud og forbrugervalg.

Webbaseret kort

Her finder du et webbaseret kort over vandforsyningerne på Samsø.

Akut brug for hjælp?

Telefontider:
Mandag – torsdag kl. 8 – 16
Tlf. 40 13 27 05 eller 40 13 25 57
Fredag kl. 8 – 13
Tlf. 40 13 25 57

Brug for akut hjælp efter lukketid?

Ring på vagt tlf. 70 20 86 59

Vi sikrer afledning af spildevand fra

0
ejendomme
gennem
0
km
ledning
gennem
0
pumpestationer
til
0
centrale MBK renseanlæg i Ballen og Nordby
& til
0
mindre decentrale renseanlæg