Vi graver

Vi graver for øjeblikket

Med baggrund i Samsø kommunes spildevandsplan 2020- 2023, påbegyndes anlægsetape 1 af i alt 3, som omhandler kloaksanering af Pillemark. Den første etape i Pillemark påbegyndes snarest og forventet afsluttet ultimo juni 2021. Læs evt. mere om spildevandsplanen 2020-2023 på Samsø Kommunes hjemmeside: www.samsoe.dk

Anlægsarbejdet udføres ved nedgravning af 2 ledninger hvor den ene vil transportere spildevand fra ejendomme og den anden ledning vil transportere overfladevand fra veje og ejendomme.

På Samsø Spildevands hjemmeside: www.samsoespildevand.dk er det muligt nærmere at nærlæse tegninger af det planlagte projekt.

Gennemførelsen af anlægsarbejdet vil påvirke adgangsforholdene i området samt medføre en del støj mv. Anlægsarbejde vil blive udført på hverdage i tidsrummet kl. 7.00 – 18.00.

Følg anlægsarbejdet på Samsø Spildevand A/S’ hjemmeside under faneblad ”Vi graver” på: www.samsoespildevand.dk eller selskabets facebookside ”Samsø Spildevand A/S”, hvor der løbende vil være opdateringer af anlægsarbejdets stade samt afledte påvirkninger af adgangsforholdene mv. i det berørte område samt andre praktiske informationer.

Pillemark etape 1
En kort opdatering. Østergade bliver spærret for gennemkørsel fra den 20 maj 2021 i tidsrummet fra kl. 7 – 17. Udenfor arbejdstid vil der være åbent for gennemkørsel.

Opdateret tidsplan over gravearbejde Pillemark etape 1

Tidsplan over gravearbejde Pillemark etape 1

Oversigtskort over kommende kloakering Pillemark etape 1