Driftinfo fra vores Facebook opdateres her

02 okt 2019, 15:11

Efterhånden nærmer anlægsarbejdet i Maarup by og del Landevejen samt Østermarken sig en afslutning
Dermed er arbejdet med at separat kloakere området med en ned gravning af ledninger til håndtering af henholdsvis regn – og spildevand ved at være udført og forholdende i området kan normalisere sig. Der restere dog endnu en etablering af et regn-og forsinkelses bassin i området som dog i mindre grad vil virke forstyrrende i området
Vi er klar over at der i det forgangene år er trukket på jeres tålmodighed og overbærenhed i forbindelse med projektets udførelse som yderligere er blevet skærpet ved at der ligeledes er blevet nedgravet Fiber i området
... Læs mereLæs mindre

10 jul 2019, 16:47

I ugerne 28 – 29 – 30 – 31 vil anlægsarbejdet i Maarup være indstillet og dermed ferielukket og arbejdet vil først blive genoptaget igen mandag den 5. august ... Læs mereLæs mindre

I ugerne 28 – 29 – 30 – 31 vil anlægsarbejdet i Maarup være indstillet og dermed ferielukket og arbejdet vil først blive genoptaget igen mandag den 5. august

03 jul 2019, 18:48

Torsdag den 4. juli udføres afsluttende asfalterings arbejder i Maarup, som i perioder vil medføre trafikale gener og påvirke fremkommeligheden. Det anmodes om at den opsatte skiltning i området respekteres

Maarup Skolegyde vil frem til fredag den 5. juli være afspærret for gennemkørsel grundet asfaltarbejdet

Yderligere vil Christian Kornmaalersvej i Nordby fredag den 5. juli være spæret for gennemkørsel p.gr.a. asfaltarbejder
... Læs mereLæs mindre

17 jun 2019, 14:00

I forbindelse med kloaksaneringen i Maarup vil henholdsvis Søndenbysvej og Mosevej være spærret for gennemkørsel i perioden fra tirsdag morgen den 18. juni og frem til fredag den 12. juli med baggrund i anlægsarbejde.
Yderligere vil der være mindre gravearbejder ved enkelt ejendomme beliggende ved Østermarken og Hverremosevej
... Læs mereLæs mindre

13 jun 2019, 14:48

I forbindelse med kloaksaneringen i Maarup og omegn vil der blive gravet i vejarealet i aften ved Maarup Hovedgade umiddelbart efter heden. Det er i den anledning nødvendigt at afspærre Maarup Hovedgade i tidsrummet 20:45 – 22:45 hvor trafikken om-lægges via sommerhus området og vejene Heden og Maarup Skolegyde
Vi beklager de gener dette vil medføre
... Læs mereLæs mindre

03 jun 2019, 12:24

I forbindelse med kloaksaneringen i Maarup vil der i T krydset Maarup Hovedgade, Landevejen og Vestervej pågå anlægsarbejder d.d. Anlægsarbejdet vil medføre at der kun er en vejbane åbent hvorfor der vil være prioriteret færdsel i forhold til Landevejen og Maarup Hovedgade. Yderligere har det den konsekvens, at adgangen herfra via del af Vestervej er afspærret og der henvise i stedet til brug af Svenskgyden og / eller del af Vestervej til Søndenbysvej videre til Maarup Hovedgade ... Læs mereLæs mindre

22 maj 2019, 11:42

Torsdag den 23. maj til fredag den 24. maj vil der blive foretaget asfalt arbejder ved henholdsvis Maarup Skolegyde og Maarup Hovedgade efter kloaksaneringen
I løbet af mandag den 27. maj vil den midlertidige omfartsvej vest om Maarup bliver ned - lukket og trafikken normaliseret

Vi beklager de trafikale gener dette har været forbundet med
... Læs mereLæs mindre

25 apr 2019, 17:13

I forbindelse med at der skal fortages en udskiftning af Spildevandsledninger i Maarup Hovedgade er der etableret en midlertidig omfartsvej vest om Maarup.
Maarup Hovedgade vil derfor i perioden fra fredag morgen den 26. april og frem til ultimo maj været afspærret for gennemkørsel og den gennemgående trafikken vil i dette tidsrum blive omlagt via den midlertidige anlagte omfartsvej hvor der vil være en hastighedsbegrænsning på 20 km/t
... Læs mereLæs mindre

I forbindelse med at der skal fortages en udskiftning af Spildevandsledninger i Maarup Hovedgade er der etableret en midlertidig omfartsvej vest om Maarup. Maarup Hovedgade vil derfor i perioden fra fredag morgen den 26. april og frem til ultimo maj været afspærret for gennemkørsel og den gennemgående trafikken vil i dette tidsrum blive omlagt via den midlertidige anlagte omfartsvej hvor der vil være en hastighedsbegrænsning på 20 km/t

 

Kommentér på Facebook

Orv, hvor sejt! Jeg ser frem til at høre trafikmeldinger i radioen i morgen, der ligner dem fra fastlandet : “Der køres i øjeblikket med nedsat hastighed på omfartsvejen ved Maarup.”

11 apr 2019, 14:15

Anlægsarbejdet i forbindelse med nykloakeringen ved henholdsvis Maarup Kirkevej og del af Landevejen er nu afsluttet. Gennemkørslen på vejstrækningerne har i den seneste periode foregået på stabilgrus med lav hastighed og de steder hvor der har været anlægsarbejder har det været nødvendig at foretage regulering af trafikken. De steder hvor det i vejarealer har været nødvendigt at foretage en opbrydning af den eksisterende asfaltbelægning er der igangsat en reparation af denne, som forventes afsluttet med udgangen af i dag
Vi ser frem til, med den afsluttende asfaltering, at kunne mildne på de trafikale gener, som det udførte anlægsarbejde uundværligt har påført dem der færdes i området
... Læs mereLæs mindre

Anlægsarbejdet i forbindelse med nykloakeringen ved henholdsvis Maarup Kirkevej og del af Landevejen er nu afsluttet. Gennemkørslen på vejstrækningerne har i den seneste periode foregået på stabilgrus med lav hastighed og de steder hvor der har været anlægsarbejder har det været nødvendig at foretage regulering af trafikken. De steder hvor det i vejarealer har været nødvendigt at foretage en opbrydning af den eksisterende asfaltbelægning er der igangsat en reparation af denne, som forventes afsluttet med udgangen af i dag Vi ser frem til, med den afsluttende asfaltering, at kunne mildne på de trafikale gener, som det udførte anlægsarbejde uundværligt har påført dem der færdes i området