Driftinfo fra vores Facebook opdateres her

20 dec 2019, 16:56

Vi holder ferie fra d. 20.12.2019 og frem til d. 06.01.2020.
Hvis du i det tidsrum har brug for at kontakte os i forbindelse med driftsforstyrrelser bedes du venligst benytte vagt telefonnummer. 70 20 86 59.

Glædelig jul samt et godt nytår
... Læs mereLæs mindre

Vi holder ferie fra d. 20.12.2019 og frem til d. 06.01.2020. Hvis du i det tidsrum har brug for at kontakte os i forbindelse med driftsforstyrrelser bedes du venligst benytte vagt telefonnummer. 70 20 86 59. Glædelig jul samt et godt nytår

17 dec 2019, 14:43

Der er opnået enighed mellem Samsø Kommune og Samsø Spildevand A/S om øens største vandløb – Sørenden

Efter mere end 10 års samarbejde mellem Samsø Kommune og Samsø Spildevand,
er sagen om at afskære spildevandsudledningerne til Sørenden afsluttet.

Ved et tillæg til spildevandsplan ultimo marts 2019 blev Sørenden omklassificeret til et vandløb.
Selvom en omklassificering af Sørenden har været en kompleks og udfordrende proces at gennemføre,
er der ved en positiv og konstruktiv dialog opnået enighed mellem Samsø Kommune og Samsø Spildevand A/S,
om en fordeling af omkostninger og ansvar.

Konkret er det aftalt, at Samsø Spildevand A/S fremadrettet assisterer Samsø Kommune med driften af den rørlagte del af Sørenden igennem Tranebjerg,
samt et forsat tilsyn og drift af pumpestationen ved Maden.

Samsø Kommune og Samsø Spildevand A/S forventer et godt samarbejde med at videreudvikle driften af pumpestationen i Maden,
således at der også fremadrettet sikres en omkostnings- og energieffektiv drift af stationen.
Samsø Kommune og Samsø Spildevand A/s vil i forbindelse med etablering af regnvandsbassiner i Tranebjerg Mose kordinere indsatsen,
således at det er muligt at opnå et sammenspil mellem rekreativ anvendelse samt hensynet til områdets naturinteresser.

På vegne af Samsø kommune og Samsø Spildevand A/S.

Teknisk forvaltningschef ved Samsø Kommune:
Søren Stensgaard
Direktør ved Samsø Spildevand A/S:
Per Even Rasmussen
... Læs mereLæs mindre

02 okt 2019, 15:11

Efterhånden nærmer anlægsarbejdet i Maarup by og del Landevejen samt Østermarken sig en afslutning
Dermed er arbejdet med at separat kloakere området med en ned gravning af ledninger til håndtering af henholdsvis regn – og spildevand ved at være udført og forholdende i området kan normalisere sig. Der restere dog endnu en etablering af et regn-og forsinkelses bassin i området som dog i mindre grad vil virke forstyrrende i området
Vi er klar over at der i det forgangene år er trukket på jeres tålmodighed og overbærenhed i forbindelse med projektets udførelse som yderligere er blevet skærpet ved at der ligeledes er blevet nedgravet Fiber i området
... Læs mereLæs mindre

10 jul 2019, 16:47

I ugerne 28 – 29 – 30 – 31 vil anlægsarbejdet i Maarup være indstillet og dermed ferielukket og arbejdet vil først blive genoptaget igen mandag den 5. august ... Læs mereLæs mindre

I ugerne 28 – 29 – 30 – 31 vil anlægsarbejdet i Maarup være indstillet og dermed ferielukket og arbejdet vil først blive genoptaget igen mandag den 5. august

03 jul 2019, 18:48

Torsdag den 4. juli udføres afsluttende asfalterings arbejder i Maarup, som i perioder vil medføre trafikale gener og påvirke fremkommeligheden. Det anmodes om at den opsatte skiltning i området respekteres

Maarup Skolegyde vil frem til fredag den 5. juli være afspærret for gennemkørsel grundet asfaltarbejdet

Yderligere vil Christian Kornmaalersvej i Nordby fredag den 5. juli være spæret for gennemkørsel p.gr.a. asfaltarbejder
... Læs mereLæs mindre

17 jun 2019, 14:00

I forbindelse med kloaksaneringen i Maarup vil henholdsvis Søndenbysvej og Mosevej være spærret for gennemkørsel i perioden fra tirsdag morgen den 18. juni og frem til fredag den 12. juli med baggrund i anlægsarbejde.
Yderligere vil der være mindre gravearbejder ved enkelt ejendomme beliggende ved Østermarken og Hverremosevej
... Læs mereLæs mindre

13 jun 2019, 14:48

I forbindelse med kloaksaneringen i Maarup og omegn vil der blive gravet i vejarealet i aften ved Maarup Hovedgade umiddelbart efter heden. Det er i den anledning nødvendigt at afspærre Maarup Hovedgade i tidsrummet 20:45 – 22:45 hvor trafikken om-lægges via sommerhus området og vejene Heden og Maarup Skolegyde
Vi beklager de gener dette vil medføre
... Læs mereLæs mindre

03 jun 2019, 12:24

I forbindelse med kloaksaneringen i Maarup vil der i T krydset Maarup Hovedgade, Landevejen og Vestervej pågå anlægsarbejder d.d. Anlægsarbejdet vil medføre at der kun er en vejbane åbent hvorfor der vil være prioriteret færdsel i forhold til Landevejen og Maarup Hovedgade. Yderligere har det den konsekvens, at adgangen herfra via del af Vestervej er afspærret og der henvise i stedet til brug af Svenskgyden og / eller del af Vestervej til Søndenbysvej videre til Maarup Hovedgade ... Læs mereLæs mindre

22 maj 2019, 11:42

Torsdag den 23. maj til fredag den 24. maj vil der blive foretaget asfalt arbejder ved henholdsvis Maarup Skolegyde og Maarup Hovedgade efter kloaksaneringen
I løbet af mandag den 27. maj vil den midlertidige omfartsvej vest om Maarup bliver ned - lukket og trafikken normaliseret

Vi beklager de trafikale gener dette har været forbundet med
... Læs mereLæs mindre