Driftinfo fra vores Facebook opdateres her

31 mar 2021, 16:14

Samsø Spildevand A/S ønsker alle en god påske.
Ved driftforstyrrelser ved hustanke samt hovedledningsnet i offentlig kloak skal vagten kontaktes på tlf. 70208659.
... Læs mereLæs mindre

31 mar 2021, 11:31

Pillemark etape 1
En kort opdatering. Østergade er åbnet for gennemkørende trafik. Vejen er endnu ikke reetableret og der skal derfor køres forsigtigt og efter forholdene.
Tirsdag i uge 13 påbegyndes gravearbejdet igen, og Storegade vil blive spærret for gennemkørsel ved nr. 46A-50, der graves i retning mod Ringvejen.
... Læs mereLæs mindre

Pillemark etape 1 En kort opdatering. Østergade er åbnet for gennemkørende trafik. Vejen er endnu ikke reetableret og der skal derfor køres forsigtigt og efter forholdene. Tirsdag i uge 13 påbegyndes gravearbejdet igen, og Storegade vil blive spærret for gennemkørsel ved nr. 46A-50, der graves i retning mod Ringvejen.

19 mar 2021, 14:24

Pillemark etape 1
Grave arbejdet er nu nået ned til krydset og på mandag (uge 12), begynder gravearbejdet på Storegade, hvilket gør at der vil blive spærret for gennemkørsel. Østergade er stadig spærret for gennemkørsel lidt endnu. Der opsættes omkørselsskilte i området.
... Læs mereLæs mindre

Kommentér på Facebook

Tove Kristiansen !

22 feb 2021, 15:31

Pillemark etape 1
Vi har fået tidsplan fra entreprenøren.
... Læs mereLæs mindre

Pillemark etape 1 Vi har fået tidsplan fra entreprenøren.

08 feb 2021, 12:16

Pillemark etape 1
Etape 1 er nu påbegyndt, dette medfører at Østergade er spærret for gennemkørsel det næste stykke tid.
... Læs mereLæs mindre

Pillemark etape 1 Etape 1 er nu påbegyndt, dette medfører at Østergade er spærret for gennemkørsel det næste stykke tid.

27 jan 2021, 14:24

Med baggrund i Samsø kommunes spildevandsplan 2020- 2023, påbegyndes anlægsetape 1 af i alt 3, som omhandler kloaksanering af Pillemark. Den første etape i Pillemark påbegyndes snarest og forventet afsluttet ultimo juni 2021. Læs evt. mere om spildevandsplanen 2020-2023 på Samsø Kommunes hjemmeside: www.samsoe.dk

Anlægsarbejdet udføres ved nedgravning af 2 ledninger hvor den ene vil transportere spildevand fra ejendomme og den anden ledning vil transportere overfladevand fra veje og ejendomme.
På Samsø Spildevands hjemmeside: www.samsoespildevand.dk er det muligt nærmere at nærlæse tegninger af det planlagte projekt.

Gennemførelsen af anlægsarbejdet vil påvirke adgangsforholdene i området samt medføre en del støj mv. Anlægsarbejde vil blive udført på hverdage i tidsrummet kl. 7.00 – 18.00.

Følg anlægsarbejdet på Samsø Spildevand A/S’ hjemmeside under faneblad ”Vi graver” på: www.samsoespildevand.dk eller selskabets facebookside ”Samsø Spildevand A/S”, hvor der løbende vil være opdateringer af anlægsarbejdets stade samt afledte påvirkninger af adgangsforholdene i det berørte område samt andre praktiske informationer.
... Læs mereLæs mindre

Med baggrund i Samsø kommunes spildevandsplan 2020- 2023, påbegyndes anlægsetape 1 af i alt 3, som omhandler kloaksanering af Pillemark. Den første etape i Pillemark påbegyndes snarest og forventet afsluttet ultimo juni 2021. Læs evt. mere om spildevandsplanen 2020-2023 på Samsø Kommunes hjemmeside: www.samsoe.dk Anlægsarbejdet udføres ved nedgravning af 2 ledninger hvor den ene vil transportere spildevand fra ejendomme og den anden ledning vil transportere overfladevand fra veje og ejendomme. På Samsø Spildevands hjemmeside: www.samsoespildevand.dk er det muligt nærmere at nærlæse tegninger af det planlagte projekt. Gennemførelsen af anlægsarbejdet vil påvirke adgangsforholdene i området samt medføre en del støj mv. Anlægsarbejde vil blive udført på hverdage i tidsrummet kl. 7.00 – 18.00. Følg anlægsarbejdet på Samsø Spildevand A/S’ hjemmeside under faneblad ”Vi graver” på: www.samsoespildevand.dk eller selskabets facebookside ”Samsø Spildevand A/S”, hvor der løbende vil være opdateringer af anlægsarbejdets stade samt afledte påvirkninger af adgangsforholdene i det berørte område samt andre praktiske informationer.

23 dec 2020, 17:10

Samsø Spildevand holder lukket mellem jul og nytår. Vi er tilbage den 4. januar 2021.
Ved driftsforstyrrelser ring til vagt tlf. 70 20 86 59
... Læs mereLæs mindre

23 dec 2020, 17:02

Vesterløkken etape 2
Hovedentreprisen er afsluttet og alle veje er farbare. Entreprenøren holder juleferie indtil uge 1 hvor der vil blive ført tilsyn og mindre justeringer og udbedringer foretages. Der vil løbende blive udbedret sætninger i vejene, så kør forsigtigt og efter forholdene.
I ønskes god jul og godt nytår.
... Læs mereLæs mindre

18 dec 2020, 12:16

Vesterløkken etape 2
Lidt opdatering på gravearbejdet. Entreprenøren forventer at der er åbent på alle vej i dag fra kl. 15. Vejene er endnu ikke færdig etableret og der skal derfor køres forsigtigt og efter forholdene.
Mandag påbegyndes gravearbejdet igen, der vil derfor være spærret af på Lupinvej mandag samt stykket ved Rosenvej nr. 17. Det betyder at der skal køres ind i området via vejen Vesterløkken, der vil blive opsat omkørselsskilte så længe det pågår.
Tirsdag vil entreprenøren sætte stik og påbegynde reetablering af vejene.
... Læs mereLæs mindre

Vesterløkken etape 2 Lidt opdatering på gravearbejdet. Entreprenøren forventer at der er åbent på alle vej i dag fra kl. 15. Vejene er endnu ikke færdig etableret og der skal derfor køres forsigtigt og efter forholdene. Mandag påbegyndes gravearbejdet igen, der vil derfor være spærret af på Lupinvej mandag samt stykket ved Rosenvej nr. 17. Det betyder at der skal køres ind i området via vejen Vesterløkken, der vil blive opsat omkørselsskilte så længe det pågår. Tirsdag vil entreprenøren sætte stik og påbegynde reetablering af vejene.