Driftinfo fra vores Facebook opdateres her

14 mar 2019, 16:12

Anlægsarbejdet med kloaksaneringen I og omkring Maarup vil forsætte ved landevejen frem mod Nordby hvor der foretages en prioriteret trafikregulering. Anlægsarbejdet på denne strækning forventes, at være afsluttet primo april 2019 hvorefter vejstykket umiddelbart efter vil blive asfalteret
Der vil ligeledes foregår anlægsarbejde ved Maarup Skolegyde, som derfor vil være afspærret for gennemkørsel. Dette anlægsarbejde forventes afsluttet ultimo marts måned 2019
I tidsrummet fra primo april til ultimo maj 2019 vil Maarup Hovedgade på grund af anlægsarbejder være afspærret for gennemkørsel og trafikken vil i denne periode blive omlagt via en midlertidig anlagt omfartsvej vest om Maarup
... Læs mereLæs mindre

Anlægsarbejdet med kloaksaneringen I og omkring Maarup vil forsætte ved landevejen frem mod Nordby hvor der foretages en prioriteret trafikregulering. Anlægsarbejdet på denne strækning forventes, at være afsluttet primo april 2019 hvorefter vejstykket umiddelbart efter vil blive asfalteret Der vil ligeledes foregår anlægsarbejde ved Maarup Skolegyde, som derfor vil være afspærret for gennemkørsel. Dette anlægsarbejde forventes afsluttet ultimo marts måned 2019 I tidsrummet fra primo april til ultimo maj 2019 vil Maarup Hovedgade på grund af anlægsarbejder være afspærret for gennemkørsel og trafikken vil i denne periode blive omlagt via en midlertidig anlagt omfartsvej vest om Maarup

28 feb 2019, 10:46

Det vil desværre ikke være muligt, at kunne åbne op for gennemkørsel på landevejen fra den 28. februar torsdag aften til mandag den 4. marts om morgen i lighed med tidligere. Der henvises derfor til forsat at benytte henholdsvis Maarup - og Nordby Kirkevej i denne periode ... Læs mereLæs mindre

 

Kommentér på Facebook

Hvornår får vi besked omkring Mårup Skolegyde og Mosevej? Jeg tager på ferie på mandag og vil derfor gerne have besked inden, jeg tager afsted.

18 feb 2019, 17:14

Anlægsarbejdet med kloaksaneringen vil forsætte ved landevejen hvor der er spærret for gennemkørsel og etableret omkørsel via henholdsvis Maarup – og Nordby Kirkevej som forventes at være afsluttet primo marts. Vi vil bestræbe os på at kunne åbne op for gennemkørsel på landevejen fra torsdag aften til mandag morgen. Der vil ligeledes pågå anlægsarbejde ved Søndermøllevej, som frem til primo marts vil være afspærret for kørsel.
Fra den 20. februar vil anlægsarbejdet ligeledes blive påbegyndt ved Maarup Skolegyde, som derfor vil være afspærret for gennemkørsel frem til ultimo marts måned.

Vi henstiller til at afspærringen til de områder hvor der arbejdes med maskiner respekteres simpelthen ved det er meget farligt at bevæge sig ind i maskinernes arbejdsområder

Vi beklager meget de gener anlægsarbejdet uundværligt vil medføre i form af larm for arbejdende maskiner samt de adgangsbegrænsninger der vil være forbundet med anlægsarbejdets gennemførelse
... Læs mereLæs mindre

 

Kommentér på Facebook

Hvornår lukkes der, så man ikke kan komme ud fra Mosevej til Mårup Skolegyde og til Heden og den vej ud?

24 jan 2019, 15:10

Det er planlagt, at der fra den kommende uge 5 påbegyndes kloakering ved Landevejen fra nr. 7 hvor cykelstiforløbet ophøre og frem til nr. 41 hvor der på vejforløbet i mellem henholdsvis Maarup - og Nordby Kirkevej vil blive foretaget en afspærring for gennemkørsel på Landevejen og i den anledning vil der blive etableret omkørsel via Maarup - og Nordby Kirkeveje.
Øvrige forløb vil være afspærret i en vejbane hvor der arbejdes og der vil blive etableret trafiklys for en regulering af trafikken.
Vejene Sønder – Nordre Møllevej vil være afspærret for gennemkørsel.
Ovenstående anlægsarbejde forventes at være afsluttet primo marts 2019 forudsat at vintervejret ikke vil påvirke for dermed at forsinke eller midlertidig stoppe og dermed udsætte anlægsarbejdets udførelse
... Læs mereLæs mindre

Det er planlagt, at der fra den kommende uge 5 påbegyndes kloakering ved Landevejen fra nr. 7 hvor cykelstiforløbet ophøre og frem til nr. 41 hvor der på vejforløbet i mellem henholdsvis Maarup - og Nordby Kirkevej vil blive foretaget en afspærring for gennemkørsel på Landevejen og i den anledning vil der blive etableret omkørsel via Maarup - og Nordby Kirkeveje. Øvrige forløb vil være afspærret i en vejbane hvor der arbejdes og der vil blive etableret trafiklys for en regulering af trafikken. Vejene Sønder – Nordre Møllevej vil være afspærret for gennemkørsel. Ovenstående anlægsarbejde forventes at være afsluttet primo marts 2019 forudsat at vintervejret ikke vil påvirke for dermed at forsinke eller midlertidig stoppe og dermed udsætte anlægsarbejdets udførelse

 

Kommentér på Facebook

Anne-Marie Hansen

05 jan 2019, 17:02

Fra Mandag den 7. januar vil anlægsarbejdet i forbindelse med en etablering af en dobbeltrette cykelsti igennem Maarup og frem mod Varmeværket samt kloaksanering i området ved Maarup og Landevejen mod Nordby genopstarte i fuld omfang.
Fra mandag den 7. fra morgenstunden vil Maarup Kirkevej være spærret for gennemkørsel og trafikanter henvises i stedet til, at benytte Nordby Kirkevej.
Ligeledes vil anlægsarbejdet starte op langs med Landevejen samt ved Vestervej og Søndenbysvej hvor der kan forventes trafikale gener i form af kørsel med entreprenør maskiner.
... Læs mereLæs mindre

21 dec 2018, 15:43

Alle udgravninger i forbindelse med anlægsarbejdet til en dobbeltrettet cykelsti samt en kloaksanering i og omkring Maarup er tildækket, arbejdspladserne i området er ryddet og alle veje i området er åbent for trafik
Anlægsarbejdet vil i mindre omfang blive genoptaget i området ved Landvejen fra Maarup Kirkevej og frem mod Nordby den 2. januar 2019
Anlægsarbejdet vil blive genoptaget i fuldt omfang igen fra den 7. januar 2019

I ønskes alle en god fredfyldt jul samt et godt nytår
... Læs mereLæs mindre

10 dec 2018, 17:51

I forbindelse med etableringen af en dobbeltrettet cykelsti samt kloaksanering ved Mårup opslås hermed en status for anlægsarbejdets stade

Der foretages endnu opgravninger langs med Landevejen frem til Maarup Kirkevej, som udover kørsel med entreprenør maskiner ikke medføre væsentlige trafikale begrænsninger

Derudover lægges der nye ledninger samt udgravninger til dobbeltrettet cykelsti ved Vestervej og del af Maarup Hovedgade der er gengivet i nedenstående kortudsnit. Her skal der påregnes en begrænset adgang i det denne vej frem mod jul ikke vil være åbent for gennemkørsel
... Læs mereLæs mindre

I forbindelse med etableringen af en dobbeltrettet cykelsti samt kloaksanering ved Mårup opslås hermed en status for anlægsarbejdets stade Der foretages endnu opgravninger langs med Landevejen frem til Maarup Kirkevej, som udover kørsel med entreprenør maskiner ikke medføre væsentlige trafikale begrænsninger Derudover lægges der nye ledninger samt udgravninger til dobbeltrettet cykelsti ved Vestervej og del af Maarup Hovedgade der er gengivet i nedenstående kortudsnit. Her skal der påregnes en begrænset adgang i det denne vej frem mod jul ikke vil være åbent for gennemkørsel

29 nov 2018, 11:59

Anlægsarbejdet i forbindelse med etableringen af en dobbeltrettet cykelsti fra hvor den nuværende ophøre ved Heden og frem mod varmeværket foregår stadigvæk parallelt ved del Landevejen samt Vesterled hen til Svenskgyden. I forbindelse med anlæg af cykelsti vil der også på dele af denne strækning blive lagt nye regn- og spildevandsledninger.
Derudover pågår der anlægarbejder ved bolig kvarteret ved Vesterled hvor der ligeledes bliver lagt nye regn - og spildevandsledninger. Alle direkte berørte husejere i området er informeret om det pågående anlægsarbejde.
I den kommende uge vil der mandag, tirsdag og onsdag blive arbejdet frem til kl. 20:00 grundet det gunstige vejrlig
Udover en del kørsel med entreprenørmaskiner forventes arbejdet ikke i nævneværdigt grad, at påvirke den øvrige færdsel i området
... Læs mereLæs mindre

23 nov 2018, 7:03

Kun 3 ting i dit lokum
Syng med og spred det gode julebudskab. Glædelig jul og godt afløb her fra Kun 3 ting i dit lokum 😃
... Læs mereLæs mindre