Driftinfo fra vores Facebook opdateres her

23 dec 2020, 17:10

Samsø Spildevand holder lukket mellem jul og nytår. Vi er tilbage den 4. januar 2021.
Ved driftsforstyrrelser ring til vagt tlf. 70 20 86 59
... Læs mereLæs mindre

23 dec 2020, 17:02

Vesterløkken etape 2
Hovedentreprisen er afsluttet og alle veje er farbare. Entreprenøren holder juleferie indtil uge 1 hvor der vil blive ført tilsyn og mindre justeringer og udbedringer foretages. Der vil løbende blive udbedret sætninger i vejene, så kør forsigtigt og efter forholdene.
I ønskes god jul og godt nytår.
... Læs mereLæs mindre

18 dec 2020, 12:16

Vesterløkken etape 2
Lidt opdatering på gravearbejdet. Entreprenøren forventer at der er åbent på alle vej i dag fra kl. 15. Vejene er endnu ikke færdig etableret og der skal derfor køres forsigtigt og efter forholdene.
Mandag påbegyndes gravearbejdet igen, der vil derfor være spærret af på Lupinvej mandag samt stykket ved Rosenvej nr. 17. Det betyder at der skal køres ind i området via vejen Vesterløkken, der vil blive opsat omkørselsskilte så længe det pågår.
Tirsdag vil entreprenøren sætte stik og påbegynde reetablering af vejene.
... Læs mereLæs mindre

Vesterløkken etape 2 Lidt opdatering på gravearbejdet. Entreprenøren forventer at der er åbent på alle vej i dag fra kl. 15. Vejene er endnu ikke færdig etableret og der skal derfor køres forsigtigt og efter forholdene. Mandag påbegyndes gravearbejdet igen, der vil derfor være spærret af på Lupinvej mandag samt stykket ved Rosenvej nr. 17. Det betyder at der skal køres ind i området via vejen Vesterløkken, der vil blive opsat omkørselsskilte så længe det pågår. Tirsdag vil entreprenøren sætte stik og påbegynde reetablering af vejene.

11 dec 2020, 14:01

Vesterløkken etape 2
Her er en opdatering på gravearbejdet i Vesterløkken. Entreprenøren arbejder hårdt på at blive færdig i uge 51, således at julefred og ro kan sænke sig over området.
Lupinvej er farbar.
På Rosenvej er der spærret på stikvejene ved nr. 69+71 og ved 57+59.
I næste uge vil der igen blive gravet på Rosenvej hovedfærdselsåre og der vil kortvarigt blive spærret af helt oppe ved nr. 17. Mens der er spærret der, vil der blive lavet omkørsel via Vesterløkken til Valmuevej. Følg skiltningen.
Ikke alle steder er vejen helt færdig etableret så kør forsigtigt.
... Læs mereLæs mindre

04 dec 2020, 15:19

Vesterløkken etape 2
Hermed tidsplan for de sidste arbejder i Vesterløkken etape 2.
Entreprenøren er begyndt at grave op af hovedvejen Rosenvej. Der er spærret på stikvejen Rosenven 61/63 og der er gravet hul på stikvejen ved nr 69. Resten af vejene er farbare, men ikke alle er fuldt reetableret endnu.
... Læs mereLæs mindre

Vesterløkken etape 2 Hermed tidsplan for de sidste arbejder i Vesterløkken etape 2. Entreprenøren er begyndt at grave op af hovedvejen Rosenvej. Der er spærret på stikvejen Rosenven 61/63 og der er gravet hul på stikvejen ved nr 69. Resten af vejene er farbare, men ikke alle er fuldt reetableret endnu.

27 nov 2020, 14:07

Vesterløkken etape 2
Der er nyt med hensyn til tidsplanen for gravearbejdet i Vesterløkken etape 2.
Stikvejene Rosenvej 54-60 + 62-70 er farbar men endnu ikke reetableret.
Gravearbejdet Rosenvej 43-45 fortsættes i uge 49 og er derfor spærret.
På de sidste stikveje med stier til Lupinvej forventer entreprenøren at gå i gang i uge 49-50.
Entreprenøren begynder at grave på hovedfærdselsvej Rosenvej i næste uge. De forventer grave arbejdet vil tage 2 uger.
... Læs mereLæs mindre

Vesterløkken etape 2 Der er nyt med hensyn til tidsplanen for gravearbejdet i Vesterløkken etape 2. Stikvejene Rosenvej 54-60 + 62-70 er farbar men endnu ikke reetableret. Gravearbejdet Rosenvej 43-45 fortsættes i uge 49 og er derfor spærret. På de sidste stikveje med stier til Lupinvej forventer entreprenøren at gå i gang i uge 49-50. Entreprenøren begynder at grave på hovedfærdselsvej Rosenvej i næste uge. De forventer grave arbejdet vil tage 2 uger.

20 nov 2020, 13:26

Vesterløkken etape 2.
Så er der opdatering på gravearbejdet i Vesterløkken.
Rosenvej 76-70 er endnu ikke reetableret men farbar, der reetableres i uge 48.
Rosenvej 60-54 er spærret, der bliver arbejdet videre i næste uge, reetableret og sået græs på det stykke der mangler.
Rosenvej 45-43, her påbegyndes gravearbejdet tirsdag, det betyder at Lupinvej kortvarigt tirsdag vil være afspærret, men forventes åben igen senest onsdag.
I løbet at uge 48 vil gravearbejdet på hovedfærdselsvej, Rosenvej, påbegyndes. Det betyder at vejen vil blive spærret af løbende, entreprenøren vil i videst muligt omfang sørge for at Rosenvej er farbar fra fredag kl. 15 til mandag kl. 7.
... Læs mereLæs mindre

Vesterløkken etape 2. Så er der opdatering på gravearbejdet i Vesterløkken. Rosenvej 76-70 er endnu ikke reetableret men farbar, der reetableres i uge 48. Rosenvej 60-54 er spærret, der bliver arbejdet videre i næste uge, reetableret og sået græs på det stykke der mangler. Rosenvej 45-43, her påbegyndes gravearbejdet tirsdag, det betyder at Lupinvej kortvarigt tirsdag vil være afspærret, men forventes åben igen senest onsdag. I løbet at uge 48 vil gravearbejdet på hovedfærdselsvej, Rosenvej, påbegyndes. Det betyder at vejen vil blive spærret af løbende, entreprenøren vil i videst muligt omfang sørge for at Rosenvej er farbar fra fredag kl. 15 til mandag kl. 7.

13 nov 2020, 14:01

Der graves i uge 47 på stikvejen Rosenvej ved nr 50-60. Ved nr. 62-70 vil der blive sat stik også i uge 47, efterfølgende vil entreprenøren begynde at grave på hovedfærdselsvejen.
Efter gravearbejde er der genåbnet på Lupinvej og Rosenvej.
... Læs mereLæs mindre

Der graves i uge 47 på stikvejen Rosenvej ved nr 50-60. Ved nr. 62-70 vil der blive sat stik også i uge 47, efterfølgende vil entreprenøren begynde at grave på hovedfærdselsvejen. Efter gravearbejde er der genåbnet på Lupinvej og Rosenvej.

06 nov 2020, 16:23

Vi graver i uge 46 på sidevejen Rosenvej 62-70 og fortsætter på næste sidevej Rosenvej 60-54 i løbet af uge 46 og 47.
Lupinvej er spærret af for reetablering af vejen og der er også spærret af for bilkørsel på Rosenvej fra trekanten og ned mod Lupinvej.

Det varer ikke længe inden vi begynder at grave på hovedfærdselsvejen på Rosenvej, der kommer tidligst til at ske i uge 47, og fortsætter i uge 48 og 49. Vi ved det vil give rigtig mange gener og har derfor aftalt med entreprenøren at der ligges køreplader, således at vejen vil være åben i weekenderne fra fredag kl. 15 til mandag morgen kl. 7.
... Læs mereLæs mindre