Driftinfo fra vores Facebook opdateres her

10 jul 2019, 16:47

I ugerne 28 – 29 – 30 – 31 vil anlægsarbejdet i Maarup være indstillet og dermed ferielukket og arbejdet vil først blive genoptaget igen mandag den 5. august ... Læs mereLæs mindre

I ugerne 28 – 29 – 30 – 31 vil anlægsarbejdet i Maarup være indstillet og dermed ferielukket og arbejdet vil først blive genoptaget igen mandag den 5. august

03 jul 2019, 18:48

Torsdag den 4. juli udføres afsluttende asfalterings arbejder i Maarup, som i perioder vil medføre trafikale gener og påvirke fremkommeligheden. Det anmodes om at den opsatte skiltning i området respekteres

Maarup Skolegyde vil frem til fredag den 5. juli være afspærret for gennemkørsel grundet asfaltarbejdet

Yderligere vil Christian Kornmaalersvej i Nordby fredag den 5. juli være spæret for gennemkørsel p.gr.a. asfaltarbejder
... Læs mereLæs mindre

17 jun 2019, 14:00

I forbindelse med kloaksaneringen i Maarup vil henholdsvis Søndenbysvej og Mosevej være spærret for gennemkørsel i perioden fra tirsdag morgen den 18. juni og frem til fredag den 12. juli med baggrund i anlægsarbejde.
Yderligere vil der være mindre gravearbejder ved enkelt ejendomme beliggende ved Østermarken og Hverremosevej
... Læs mereLæs mindre

13 jun 2019, 14:48

I forbindelse med kloaksaneringen i Maarup og omegn vil der blive gravet i vejarealet i aften ved Maarup Hovedgade umiddelbart efter heden. Det er i den anledning nødvendigt at afspærre Maarup Hovedgade i tidsrummet 20:45 – 22:45 hvor trafikken om-lægges via sommerhus området og vejene Heden og Maarup Skolegyde
Vi beklager de gener dette vil medføre
... Læs mereLæs mindre

03 jun 2019, 12:24

I forbindelse med kloaksaneringen i Maarup vil der i T krydset Maarup Hovedgade, Landevejen og Vestervej pågå anlægsarbejder d.d. Anlægsarbejdet vil medføre at der kun er en vejbane åbent hvorfor der vil være prioriteret færdsel i forhold til Landevejen og Maarup Hovedgade. Yderligere har det den konsekvens, at adgangen herfra via del af Vestervej er afspærret og der henvise i stedet til brug af Svenskgyden og / eller del af Vestervej til Søndenbysvej videre til Maarup Hovedgade ... Læs mereLæs mindre

22 maj 2019, 11:42

Torsdag den 23. maj til fredag den 24. maj vil der blive foretaget asfalt arbejder ved henholdsvis Maarup Skolegyde og Maarup Hovedgade efter kloaksaneringen
I løbet af mandag den 27. maj vil den midlertidige omfartsvej vest om Maarup bliver ned - lukket og trafikken normaliseret

Vi beklager de trafikale gener dette har været forbundet med
... Læs mereLæs mindre

25 apr 2019, 17:13

I forbindelse med at der skal fortages en udskiftning af Spildevandsledninger i Maarup Hovedgade er der etableret en midlertidig omfartsvej vest om Maarup.
Maarup Hovedgade vil derfor i perioden fra fredag morgen den 26. april og frem til ultimo maj været afspærret for gennemkørsel og den gennemgående trafikken vil i dette tidsrum blive omlagt via den midlertidige anlagte omfartsvej hvor der vil være en hastighedsbegrænsning på 20 km/t
... Læs mereLæs mindre

I forbindelse med at der skal fortages en udskiftning af Spildevandsledninger i Maarup Hovedgade er der etableret en midlertidig omfartsvej vest om Maarup. Maarup Hovedgade vil derfor i perioden fra fredag morgen den 26. april og frem til ultimo maj været afspærret for gennemkørsel og den gennemgående trafikken vil i dette tidsrum blive omlagt via den midlertidige anlagte omfartsvej hvor der vil være en hastighedsbegrænsning på 20 km/t

 

Kommentér på Facebook

Orv, hvor sejt! Jeg ser frem til at høre trafikmeldinger i radioen i morgen, der ligner dem fra fastlandet : “Der køres i øjeblikket med nedsat hastighed på omfartsvejen ved Maarup.”

11 apr 2019, 14:15

Anlægsarbejdet i forbindelse med nykloakeringen ved henholdsvis Maarup Kirkevej og del af Landevejen er nu afsluttet. Gennemkørslen på vejstrækningerne har i den seneste periode foregået på stabilgrus med lav hastighed og de steder hvor der har været anlægsarbejder har det været nødvendig at foretage regulering af trafikken. De steder hvor det i vejarealer har været nødvendigt at foretage en opbrydning af den eksisterende asfaltbelægning er der igangsat en reparation af denne, som forventes afsluttet med udgangen af i dag
Vi ser frem til, med den afsluttende asfaltering, at kunne mildne på de trafikale gener, som det udførte anlægsarbejde uundværligt har påført dem der færdes i området
... Læs mereLæs mindre

Anlægsarbejdet i forbindelse med nykloakeringen ved henholdsvis Maarup Kirkevej og del af Landevejen er nu afsluttet. Gennemkørslen på vejstrækningerne har i den seneste periode foregået på stabilgrus med lav hastighed og de steder hvor der har været anlægsarbejder har det været nødvendig at foretage regulering af trafikken. De steder hvor det i vejarealer har været nødvendigt at foretage en opbrydning af den eksisterende asfaltbelægning er der igangsat en reparation af denne, som forventes afsluttet med udgangen af i dag Vi ser frem til, med den afsluttende asfaltering, at kunne mildne på de trafikale gener, som det udførte anlægsarbejde uundværligt har påført dem der færdes i området

14 mar 2019, 16:12

Anlægsarbejdet med kloaksaneringen I og omkring Maarup vil forsætte ved landevejen frem mod Nordby hvor der foretages en prioriteret trafikregulering. Anlægsarbejdet på denne strækning forventes, at være afsluttet primo april 2019 hvorefter vejstykket umiddelbart efter vil blive asfalteret
Der vil ligeledes foregår anlægsarbejde ved Maarup Skolegyde, som derfor vil være afspærret for gennemkørsel. Dette anlægsarbejde forventes afsluttet ultimo marts måned 2019
I tidsrummet fra primo april til ultimo maj 2019 vil Maarup Hovedgade på grund af anlægsarbejder være afspærret for gennemkørsel og trafikken vil i denne periode blive omlagt via en midlertidig anlagt omfartsvej vest om Maarup
... Læs mereLæs mindre

Anlægsarbejdet med kloaksaneringen I og omkring Maarup vil forsætte ved landevejen frem mod Nordby hvor der foretages en prioriteret trafikregulering. Anlægsarbejdet på denne strækning forventes, at være afsluttet primo april 2019 hvorefter vejstykket umiddelbart efter vil blive asfalteret Der vil ligeledes foregår anlægsarbejde ved Maarup Skolegyde, som derfor vil være afspærret for gennemkørsel. Dette anlægsarbejde forventes afsluttet ultimo marts måned 2019 I tidsrummet fra primo april til ultimo maj 2019 vil Maarup Hovedgade på grund af anlægsarbejder være afspærret for gennemkørsel og trafikken vil i denne periode blive omlagt via en midlertidig anlagt omfartsvej vest om Maarup