Driftinfo fra vores Facebook opdateres her

22 feb 2021, 15:31

Pillemark etape 1
Vi har fået tidsplan fra entreprenøren.
... Læs mereLæs mindre

Pillemark etape 1 Vi har fået tidsplan fra entreprenøren.

08 feb 2021, 12:16

Pillemark etape 1
Etape 1 er nu påbegyndt, dette medfører at Østergade er spærret for gennemkørsel det næste stykke tid.
... Læs mereLæs mindre

Pillemark etape 1 Etape 1 er nu påbegyndt, dette medfører at Østergade er spærret for gennemkørsel det næste stykke tid.

27 jan 2021, 14:24

Med baggrund i Samsø kommunes spildevandsplan 2020- 2023, påbegyndes anlægsetape 1 af i alt 3, som omhandler kloaksanering af Pillemark. Den første etape i Pillemark påbegyndes snarest og forventet afsluttet ultimo juni 2021. Læs evt. mere om spildevandsplanen 2020-2023 på Samsø Kommunes hjemmeside: www.samsoe.dk

Anlægsarbejdet udføres ved nedgravning af 2 ledninger hvor den ene vil transportere spildevand fra ejendomme og den anden ledning vil transportere overfladevand fra veje og ejendomme.
På Samsø Spildevands hjemmeside: www.samsoespildevand.dk er det muligt nærmere at nærlæse tegninger af det planlagte projekt.

Gennemførelsen af anlægsarbejdet vil påvirke adgangsforholdene i området samt medføre en del støj mv. Anlægsarbejde vil blive udført på hverdage i tidsrummet kl. 7.00 – 18.00.

Følg anlægsarbejdet på Samsø Spildevand A/S’ hjemmeside under faneblad ”Vi graver” på: www.samsoespildevand.dk eller selskabets facebookside ”Samsø Spildevand A/S”, hvor der løbende vil være opdateringer af anlægsarbejdets stade samt afledte påvirkninger af adgangsforholdene i det berørte område samt andre praktiske informationer.
... Læs mereLæs mindre

Med baggrund i Samsø kommunes spildevandsplan 2020- 2023, påbegyndes anlægsetape 1 af i alt 3, som omhandler kloaksanering af Pillemark. Den første etape i Pillemark påbegyndes snarest og forventet afsluttet ultimo juni 2021. Læs evt. mere om spildevandsplanen 2020-2023 på Samsø Kommunes hjemmeside: www.samsoe.dk Anlægsarbejdet udføres ved nedgravning af 2 ledninger hvor den ene vil transportere spildevand fra ejendomme og den anden ledning vil transportere overfladevand fra veje og ejendomme. På Samsø Spildevands hjemmeside: www.samsoespildevand.dk er det muligt nærmere at nærlæse tegninger af det planlagte projekt. Gennemførelsen af anlægsarbejdet vil påvirke adgangsforholdene i området samt medføre en del støj mv. Anlægsarbejde vil blive udført på hverdage i tidsrummet kl. 7.00 – 18.00. Følg anlægsarbejdet på Samsø Spildevand A/S’ hjemmeside under faneblad ”Vi graver” på: www.samsoespildevand.dk eller selskabets facebookside ”Samsø Spildevand A/S”, hvor der løbende vil være opdateringer af anlægsarbejdets stade samt afledte påvirkninger af adgangsforholdene i det berørte område samt andre praktiske informationer.

23 dec 2020, 17:10

Samsø Spildevand holder lukket mellem jul og nytår. Vi er tilbage den 4. januar 2021.
Ved driftsforstyrrelser ring til vagt tlf. 70 20 86 59
... Læs mereLæs mindre

23 dec 2020, 17:02

Vesterløkken etape 2
Hovedentreprisen er afsluttet og alle veje er farbare. Entreprenøren holder juleferie indtil uge 1 hvor der vil blive ført tilsyn og mindre justeringer og udbedringer foretages. Der vil løbende blive udbedret sætninger i vejene, så kør forsigtigt og efter forholdene.
I ønskes god jul og godt nytår.
... Læs mereLæs mindre

18 dec 2020, 12:16

Vesterløkken etape 2
Lidt opdatering på gravearbejdet. Entreprenøren forventer at der er åbent på alle vej i dag fra kl. 15. Vejene er endnu ikke færdig etableret og der skal derfor køres forsigtigt og efter forholdene.
Mandag påbegyndes gravearbejdet igen, der vil derfor være spærret af på Lupinvej mandag samt stykket ved Rosenvej nr. 17. Det betyder at der skal køres ind i området via vejen Vesterløkken, der vil blive opsat omkørselsskilte så længe det pågår.
Tirsdag vil entreprenøren sætte stik og påbegynde reetablering af vejene.
... Læs mereLæs mindre

Vesterløkken etape 2 Lidt opdatering på gravearbejdet. Entreprenøren forventer at der er åbent på alle vej i dag fra kl. 15. Vejene er endnu ikke færdig etableret og der skal derfor køres forsigtigt og efter forholdene. Mandag påbegyndes gravearbejdet igen, der vil derfor være spærret af på Lupinvej mandag samt stykket ved Rosenvej nr. 17. Det betyder at der skal køres ind i området via vejen Vesterløkken, der vil blive opsat omkørselsskilte så længe det pågår. Tirsdag vil entreprenøren sætte stik og påbegynde reetablering af vejene.

11 dec 2020, 14:01

Vesterløkken etape 2
Her er en opdatering på gravearbejdet i Vesterløkken. Entreprenøren arbejder hårdt på at blive færdig i uge 51, således at julefred og ro kan sænke sig over området.
Lupinvej er farbar.
På Rosenvej er der spærret på stikvejene ved nr. 69+71 og ved 57+59.
I næste uge vil der igen blive gravet på Rosenvej hovedfærdselsåre og der vil kortvarigt blive spærret af helt oppe ved nr. 17. Mens der er spærret der, vil der blive lavet omkørsel via Vesterløkken til Valmuevej. Følg skiltningen.
Ikke alle steder er vejen helt færdig etableret så kør forsigtigt.
... Læs mereLæs mindre

04 dec 2020, 15:19

Vesterløkken etape 2
Hermed tidsplan for de sidste arbejder i Vesterløkken etape 2.
Entreprenøren er begyndt at grave op af hovedvejen Rosenvej. Der er spærret på stikvejen Rosenven 61/63 og der er gravet hul på stikvejen ved nr 69. Resten af vejene er farbare, men ikke alle er fuldt reetableret endnu.
... Læs mereLæs mindre

Vesterløkken etape 2 Hermed tidsplan for de sidste arbejder i Vesterløkken etape 2. Entreprenøren er begyndt at grave op af hovedvejen Rosenvej. Der er spærret på stikvejen Rosenven 61/63 og der er gravet hul på stikvejen ved nr 69. Resten af vejene er farbare, men ikke alle er fuldt reetableret endnu.

27 nov 2020, 14:07

Vesterløkken etape 2
Der er nyt med hensyn til tidsplanen for gravearbejdet i Vesterløkken etape 2.
Stikvejene Rosenvej 54-60 + 62-70 er farbar men endnu ikke reetableret.
Gravearbejdet Rosenvej 43-45 fortsættes i uge 49 og er derfor spærret.
På de sidste stikveje med stier til Lupinvej forventer entreprenøren at gå i gang i uge 49-50.
Entreprenøren begynder at grave på hovedfærdselsvej Rosenvej i næste uge. De forventer grave arbejdet vil tage 2 uger.
... Læs mereLæs mindre

Vesterløkken etape 2 Der er nyt med hensyn til tidsplanen for gravearbejdet i Vesterløkken etape 2. Stikvejene Rosenvej 54-60 + 62-70 er farbar men endnu ikke reetableret. Gravearbejdet Rosenvej 43-45 fortsættes i uge 49 og er derfor spærret. På de sidste stikveje med stier til Lupinvej forventer entreprenøren at gå i gang i uge 49-50. Entreprenøren begynder at grave på hovedfærdselsvej Rosenvej i næste uge. De forventer grave arbejdet vil tage 2 uger.