Driftinfo fra vores Facebook opdateres her

17 mar 2020, 12:08

Kære kunder og borger

Overordnet er det vurderet, at offentlige forsyninger med blandt andet spildevand karakteriseres som ”vitale funktioner” i offentlig regi. Derfor er de enkelte selskaber i forsyningsektoren overgået til et nødberedskab hvor kun vitale funktioner i driften varetages og videreføres i normalt omfang indenfor de af regering og sundheds-myndigheders ud meldte rammer.

Med baggrund i ovenstående har selskabet pr. 12. marts lukket ned for alt personkontakt og derfor er alle planlagte møder ind eller ud fra selskabet suspenderet og aflyst indtil situationen evt. tillader en ny gennemførelse.

I forhold til meddelelser om evt. driftsforstyrrelser i offentlige forsynings-ledninger samt evt. behov for ekstratømninger af tanke indenfor den offentlige kloakforsyning henvises til brug af selskabets vagtnummer: 70208659 eller indenfor normal arbejdstid mail: info@samsoespildevand.dk

I den udstrækning det er muligt samt at situationen tillader dette vil alle øvrige henvendelser via mail og telefoner blive varetaget indenfor normalt åbningstid, som er mandag – torsdag 8-15 og fredag 8-12
... Læs mereLæs mindre

12 mar 2020, 9:37

Corona virus håndtering

Kære kunde/borger

Som det sikkert allerede er jer alle bekendt er der sket en eksplosiv stigning i antallet af Corona virus tilfælde i Danmark indenfor den sidste uge

Dette har fået regeringen og sundheds myndighederne til at iværksætte konkrete tiltag, der skal bremse smitte-spredningen.
Situationen er som sådan for os, som et offentlig spildevandselskab, at vi som har en daglig kundekontakt samt ligeledes modtager og håndtere spildevand skal iagttage særlige sikkerhedsforanstaltninger. Der er dog ikke os bekendt registeret lokale tilfælde, men alligevel er vi nødsaget til ud fra et forsigtighedprincip, at handle ansvarligt og passe på os selv samt vores kunder/borger, samarbejdspartnere mv.

Med baggrund i de ud meldte tiltag fra henholdsvis regering og sundheds-myndigheder skal lukke af for alle aktiviteter der ikke direkte relatere til en absolut nødvendig drift og henvise til at alt kontakt til selskabet udelukkende forgår via telefon og mail og kun benyttes til absolut nødvendige henvendelser

Konkret tiltag

Der lukkes øjeblikkeligt ned for den ordinære tømnings ordning og kun absolut nødvendige ekstratømninger foretages

Alle planlagte møder ind eller ud fra selskabet suspenderes indtil situationen ændres og alt direkte kontakt med personer skal undgås og kun til at udgøre et absolut nødvendigt niveau

Vi anbefaler at alt telefonisk og mail kontakt til spildevandselskabet minimeres til et absolut nødvendigt niveau
... Læs mereLæs mindre

20 dec 2019, 16:56

Vi holder ferie fra d. 20.12.2019 og frem til d. 06.01.2020.
Hvis du i det tidsrum har brug for at kontakte os i forbindelse med driftsforstyrrelser bedes du venligst benytte vagt telefonnummer. 70 20 86 59.

Glædelig jul samt et godt nytår
... Læs mereLæs mindre

Vi holder ferie fra d. 20.12.2019 og frem til d. 06.01.2020. Hvis du i det tidsrum har brug for at kontakte os i forbindelse med driftsforstyrrelser bedes du venligst benytte vagt telefonnummer. 70 20 86 59. Glædelig jul samt et godt nytår

17 dec 2019, 14:43

Der er opnået enighed mellem Samsø Kommune og Samsø Spildevand A/S om øens største vandløb – Sørenden

Efter mere end 10 års samarbejde mellem Samsø Kommune og Samsø Spildevand,
er sagen om at afskære spildevandsudledningerne til Sørenden afsluttet.

Ved et tillæg til spildevandsplan ultimo marts 2019 blev Sørenden omklassificeret til et vandløb.
Selvom en omklassificering af Sørenden har været en kompleks og udfordrende proces at gennemføre,
er der ved en positiv og konstruktiv dialog opnået enighed mellem Samsø Kommune og Samsø Spildevand A/S,
om en fordeling af omkostninger og ansvar.

Konkret er det aftalt, at Samsø Spildevand A/S fremadrettet assisterer Samsø Kommune med driften af den rørlagte del af Sørenden igennem Tranebjerg,
samt et forsat tilsyn og drift af pumpestationen ved Maden.

Samsø Kommune og Samsø Spildevand A/S forventer et godt samarbejde med at videreudvikle driften af pumpestationen i Maden,
således at der også fremadrettet sikres en omkostnings- og energieffektiv drift af stationen.
Samsø Kommune og Samsø Spildevand A/s vil i forbindelse med etablering af regnvandsbassiner i Tranebjerg Mose kordinere indsatsen,
således at det er muligt at opnå et sammenspil mellem rekreativ anvendelse samt hensynet til områdets naturinteresser.

På vegne af Samsø kommune og Samsø Spildevand A/S.

Teknisk forvaltningschef ved Samsø Kommune:
Søren Stensgaard
Direktør ved Samsø Spildevand A/S:
Per Even Rasmussen
... Læs mereLæs mindre

02 okt 2019, 15:11

Efterhånden nærmer anlægsarbejdet i Maarup by og del Landevejen samt Østermarken sig en afslutning
Dermed er arbejdet med at separat kloakere området med en ned gravning af ledninger til håndtering af henholdsvis regn – og spildevand ved at være udført og forholdende i området kan normalisere sig. Der restere dog endnu en etablering af et regn-og forsinkelses bassin i området som dog i mindre grad vil virke forstyrrende i området
Vi er klar over at der i det forgangene år er trukket på jeres tålmodighed og overbærenhed i forbindelse med projektets udførelse som yderligere er blevet skærpet ved at der ligeledes er blevet nedgravet Fiber i området
... Læs mereLæs mindre

10 jul 2019, 16:47

I ugerne 28 – 29 – 30 – 31 vil anlægsarbejdet i Maarup være indstillet og dermed ferielukket og arbejdet vil først blive genoptaget igen mandag den 5. august ... Læs mereLæs mindre

I ugerne 28 – 29 – 30 – 31 vil anlægsarbejdet i Maarup være indstillet og dermed ferielukket og arbejdet vil først blive genoptaget igen mandag den 5. august

03 jul 2019, 18:48

Torsdag den 4. juli udføres afsluttende asfalterings arbejder i Maarup, som i perioder vil medføre trafikale gener og påvirke fremkommeligheden. Det anmodes om at den opsatte skiltning i området respekteres

Maarup Skolegyde vil frem til fredag den 5. juli være afspærret for gennemkørsel grundet asfaltarbejdet

Yderligere vil Christian Kornmaalersvej i Nordby fredag den 5. juli være spæret for gennemkørsel p.gr.a. asfaltarbejder
... Læs mereLæs mindre

17 jun 2019, 14:00

I forbindelse med kloaksaneringen i Maarup vil henholdsvis Søndenbysvej og Mosevej være spærret for gennemkørsel i perioden fra tirsdag morgen den 18. juni og frem til fredag den 12. juli med baggrund i anlægsarbejde.
Yderligere vil der være mindre gravearbejder ved enkelt ejendomme beliggende ved Østermarken og Hverremosevej
... Læs mereLæs mindre

13 jun 2019, 14:48

I forbindelse med kloaksaneringen i Maarup og omegn vil der blive gravet i vejarealet i aften ved Maarup Hovedgade umiddelbart efter heden. Det er i den anledning nødvendigt at afspærre Maarup Hovedgade i tidsrummet 20:45 – 22:45 hvor trafikken om-lægges via sommerhus området og vejene Heden og Maarup Skolegyde
Vi beklager de gener dette vil medføre
... Læs mereLæs mindre