Driftinfo fra vores Facebook opdateres her

29 jul 2020, 13:59

Der er nyt i forhold Vesterløkken etape 2. Se planen for hvornår der graves hvor i området. ... Læs mereLæs mindre

Der er nyt i forhold Vesterløkken etape 2. Se planen for hvornår der graves hvor i området.

23 jul 2020, 10:39

Husk at der i afløbet udelukke afledes følgende 3 fraktioner

Kun 3 ting i dit lokum
🌍KLIMAAFTALE🌍 Et flertal i Folketinget har lavet en klimaaftale, som betyder, at du frem over skal sortere dit affald i 10 forskellige typer. På toilettet er det stadig kun 3: Lort, pis og papir. Alt andet skal i skraldespanden, også vådservietter. Så er det vedtaget 😊
... Læs mereLæs mindre

13 jul 2020, 16:29

Gravearbejdet på Maarup Kirkevej er indstillet pga sommerferie og opstarter igen i uge 31. Vejen er farbar men endnu ikke genetableret. ... Læs mereLæs mindre

Gravearbejdet på Maarup Kirkevej er indstillet pga sommerferie og opstarter igen i uge 31. Vejen er farbar men endnu ikke genetableret.

25 jun 2020, 14:00

Da tømningsordningen har været kort varigt lukket ned med baggrund i Coronasituationen, har det været nødvendigt at foretage en ændring af gennemførselsplanen. ... Læs mereLæs mindre

Da tømningsordningen har været kort varigt lukket ned med baggrund i Coronasituationen, har det været nødvendigt at foretage en ændring af gennemførselsplanen.

18 jun 2020, 14:41

Efter aftale med Grundejerforeningen Rosenvej i Vesterløkken, holdes der sommerferie med Samsø Spildevands anlægsarbejde. Arbejdet forventes genoptaget primo uge 34. Der kommer en mere detaljeret tidsplan når arbejdet påbegyndes. ... Læs mereLæs mindre

Efter aftale med Grundejerforeningen Rosenvej i Vesterløkken, holdes der sommerferie med Samsø Spildevands anlægsarbejde. Arbejdet forventes genoptaget primo uge 34. Der kommer en mere detaljeret tidsplan når arbejdet påbegyndes.

08 apr 2020, 12:28

Efter aftale med grundejerforeningen er tidsplanen for anlægsudførelsen indrettet således at der i det tidlige forår kun udføres en kloakering fra den allerede etableret pumpestationen og via bl.a. fællesareal og frem til Rosenvej. Der vil på disse arealer blive foretaget en tidlig reetablering og gensåning af græs.
Det påbegyndte anlægsarbejde udføres frem til primo uge 17 hvorefter dette indstilles frem til primo uge 34 hvorefter dette genoptages og udføres frem mod juleperioden 2020
Anlægsarbejdet i forårs perioden forventes ikke at afstedkommer adgangsmæssige problemstillinger og kun mindre støj og støvgener i området
... Læs mereLæs mindre

Efter aftale med grundejerforeningen er tidsplanen for anlægsudførelsen indrettet således at der i det tidlige forår kun udføres en kloakering fra den allerede etableret pumpestationen og via bl.a. fællesareal og frem til Rosenvej. Der vil på disse arealer blive foretaget en tidlig reetablering og gensåning af græs. Det påbegyndte anlægsarbejde udføres frem til primo uge 17 hvorefter dette indstilles frem til primo uge 34 hvorefter dette genoptages og udføres frem mod juleperioden 2020 Anlægsarbejdet i forårs perioden forventes ikke at afstedkommer adgangsmæssige problemstillinger og kun mindre støj og støvgener i området

02 apr 2020, 16:26

Tømningsordning

Hvorfor en tømningsordning?
Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at alle septiktanke tømmes én gang om året. Det er nødvendigt for,
- at grundvandet ikke forurenes - det er til gavn for drikkevandet
- at vandkvaliteten i vandløb bevares og forbedres - det er til gavn for dyre- og plantelivet
- at slam og spildevand renses korrekt - det er til gavn for miljøet

Samsø Spildevand A/S udføre i samarbejde med et entreprenørfirma tømning af alle septiktanke i Samsø kommune én gang årligt

Tømningsplan 2020

Område: Nordby & Maarup om-egnen, Maarup Bakkevej, Issehoved, Ballebjerg og Nordmarken.
Periode: uge*****

Område: Ballen & omegn. Periode: uge 9 - 11

Område: Sælvig & omegn, Plantagevej og Bogbinderhusene. Periode: uge 16 - 17

Område: Vesterløkken sommerhusområde.
Periode: uge 18 - 19

Område: Besser, Langemark, Alstrup, Torup, Østerby & om-egnen, Bisgård Mark og Forte.
Periode: uge 20 – 21

Område Kolby Kås, Kolby, Haardmark, Pillemark & om-egnen. Periode: uge 22 – 27

Område: Langør, Kanhave, Stauns, Toftebjerg & om-egnen. Periode: uge 31 – 33

Område: Ørby, Brundby , Pillemark & om-egnen. Periode: Uge 34 – 37

Område: Onsbjerg, Sælvig, Selsinggaarde & om-egnen. Periode: uge 37 – 40

***** Dette distrikt tømmes i en tørvejrsperiode

Vær opmærksom på, at tidsplanen kun er vejledende, og uden varsel kan ændres
... Læs mereLæs mindre

17 mar 2020, 12:08

Kære kunder og borger

Overordnet er det vurderet, at offentlige forsyninger med blandt andet spildevand karakteriseres som ”vitale funktioner” i offentlig regi. Derfor er de enkelte selskaber i forsyningsektoren overgået til et nødberedskab hvor kun vitale funktioner i driften varetages og videreføres i normalt omfang indenfor de af regering og sundheds-myndigheders ud meldte rammer.

Med baggrund i ovenstående har selskabet pr. 12. marts lukket ned for alt personkontakt og derfor er alle planlagte møder ind eller ud fra selskabet suspenderet og aflyst indtil situationen evt. tillader en ny gennemførelse.

I forhold til meddelelser om evt. driftsforstyrrelser i offentlige forsynings-ledninger samt evt. behov for ekstratømninger af tanke indenfor den offentlige kloakforsyning henvises til brug af selskabets vagtnummer: 70208659 eller indenfor normal arbejdstid mail: info@samsoespildevand.dk

I den udstrækning det er muligt samt at situationen tillader dette vil alle øvrige henvendelser via mail og telefoner blive varetaget indenfor normalt åbningstid, som er mandag – torsdag 8-15 og fredag 8-12
... Læs mereLæs mindre

12 mar 2020, 9:37

Corona virus håndtering

Kære kunde/borger

Som det sikkert allerede er jer alle bekendt er der sket en eksplosiv stigning i antallet af Corona virus tilfælde i Danmark indenfor den sidste uge

Dette har fået regeringen og sundheds myndighederne til at iværksætte konkrete tiltag, der skal bremse smitte-spredningen.
Situationen er som sådan for os, som et offentlig spildevandselskab, at vi som har en daglig kundekontakt samt ligeledes modtager og håndtere spildevand skal iagttage særlige sikkerhedsforanstaltninger. Der er dog ikke os bekendt registeret lokale tilfælde, men alligevel er vi nødsaget til ud fra et forsigtighedprincip, at handle ansvarligt og passe på os selv samt vores kunder/borger, samarbejdspartnere mv.

Med baggrund i de ud meldte tiltag fra henholdsvis regering og sundheds-myndigheder skal lukke af for alle aktiviteter der ikke direkte relatere til en absolut nødvendig drift og henvise til at alt kontakt til selskabet udelukkende forgår via telefon og mail og kun benyttes til absolut nødvendige henvendelser

Konkret tiltag

Der lukkes øjeblikkeligt ned for den ordinære tømnings ordning og kun absolut nødvendige ekstratømninger foretages

Alle planlagte møder ind eller ud fra selskabet suspenderes indtil situationen ændres og alt direkte kontakt med personer skal undgås og kun til at udgøre et absolut nødvendigt niveau

Vi anbefaler at alt telefonisk og mail kontakt til spildevandselskabet minimeres til et absolut nødvendigt niveau
... Læs mereLæs mindre