Driftinfo fra vores Facebook opdateres her

23 okt 2020, 14:15

Vesterløkken etape 2 revideret tidsplan.
Det har været nødvendigt at revidere tidsplanen for udførsel af gravearbejdet i Vesterløkken bl.a. da der er fundet uventet mange store sten hvor der graves.
Mandag vil der blive sat sugespidser på Rosenvej fra indkørslen ved nr 81 og ved nr. 83. Det forventes de vil skulle stå i hele uge 44.

Der vil blive åbnet for færdsel på det stykke af Rosenvej der leder ned til/og på Lupinvej, her i weekenden. Vejen er ikke reetableret og der skal derfor køres ekstra forsigtigt. Mandag vil der igen blive spærret af i takt med der graves stikledninger ned.
... Læs mereLæs mindre

Vesterløkken etape 2 revideret tidsplan. Det har været nødvendigt at revidere tidsplanen for udførsel af gravearbejdet i Vesterløkken bl.a. da der er fundet uventet mange store sten hvor der graves. Mandag vil der blive sat sugespidser på Rosenvej fra indkørslen ved nr 81 og ved nr. 83. Det forventes de vil skulle stå i hele uge 44. Der vil blive åbnet for færdsel på det stykke af Rosenvej der leder ned til/og på Lupinvej, her i weekenden. Vejen er ikke reetableret og der skal derfor køres ekstra forsigtigt. Mandag vil der igen blive spærret af i takt med der graves stikledninger ned.

09 okt 2020, 16:31

Vesterløkken etape 2.
Lupinvej og del af Rosenvej er spærret i uge 42.
Det forventes at gravearbejdet på Lupinvej færdigøres primo uge 42 og derefter graves der op af Rosenvej. Det betyder at ejendomme med udkørsel til den del af Rosenvej 19-35 samt Lupinvej ikke kan benytte vejen.
Status på gravearbejdet vil fremgå af skiltet på vej ind i området.
Vi beklager de gener det medfører.
... Læs mereLæs mindre

Vesterløkken etape 2. Lupinvej og del af Rosenvej er spærret i uge 42. Det forventes at gravearbejdet på Lupinvej færdigøres primo uge 42 og derefter graves der op af Rosenvej. Det betyder at ejendomme med udkørsel til den del af Rosenvej 19-35 samt Lupinvej ikke kan benytte vejen. Status på gravearbejdet vil fremgå af skiltet på vej ind i området. Vi beklager de gener det medfører.

09 okt 2020, 15:44

Vedr. Asfaltarbejdet på Maarup Kirkevej, så er det næsten færdigt, dog restere der en lille del som endnu ikke er reetableret, dette forventes udført i uge 45. ... Læs mereLæs mindre

Vedr. Asfaltarbejdet på Maarup Kirkevej, så er det næsten færdigt, dog restere der en lille del som endnu ikke er reetableret, dette forventes udført i uge 45.

05 okt 2020, 16:02

Med baggrund i covid-19 restriktionerne, henstiller vi til at borgerhenvendelser i videst muligt omfang foregår via mail: info@samsoespildevand.dk eller på tlf. 40 13 27 05 Anja eller 40 13 25 57 Per, læg gerne besked på telefonsvaren og vi vender tilbage hurtigst muligt.
Ved driftsforstyrrelser uden for normal arbejdstid kontaktes vagten på tlf. 70 20 86 59.
... Læs mereLæs mindre

30 sep 2020, 10:17

Der graves på Lupinvej i uge 40-41, vejen er derfor ikke åben for trafik. Vi beklager de gener det medfører. ... Læs mereLæs mindre

18 sep 2020, 13:58

Der er revideret tidsplan for arbejdet Vesterløkken etape 2. ... Læs mereLæs mindre

Der er revideret tidsplan for arbejdet Vesterløkken etape 2.

18 sep 2020, 13:38

Der arbejdes på den gennemgående del af Rosenvej og den forventes etableret til gennemkørsel i løbet af mandag den 21/9-20. Resten af ugen graves ned af stikvej ved Rosenvej 89, det bliver derfor ikke muligt at færdes på den del af vejen. ... Læs mereLæs mindre

Der arbejdes på den gennemgående del af Rosenvej og den forventes etableret til gennemkørsel i løbet af mandag den 21/9-20. Resten af ugen graves ned af stikvej ved Rosenvej 89, det bliver derfor ikke muligt at færdes på den del af vejen.

31 aug 2020, 20:37

Anlægsarbejdet forløber planmæssigt og er efter den allerede offentliggjorte plan afsluttet ved Maarup Kirkevej og forsætter nu i Vesterløkken frem til årsskiftet. Med baggrund i anlægsarbejdets stade vil derfor fra i morgen den 1. september blive gravet på Rosenvej fra fællesarealerne og frem mod første sydlige stikvej. Dette medføre at det ikke er muligt at kunne køre helt frem til vandet og vejen derfor også er afspærret for gennemkørsel. Vi beklager de gener der vil opstå herved og forventer at gravearbejdet på dette vejstykke er afsluttet ultimo kommende uge 37 ... Læs mereLæs mindre

19 aug 2020, 16:24

Tømningsplanen er blevet revideret dags dato. ... Læs mereLæs mindre

Tømningsplanen er blevet revideret dags dato.