Driftinfo fra vores Facebook opdateres her

27 nov 2020, 14:07

Vesterløkken etape 2
Der er nyt med hensyn til tidsplanen for gravearbejdet i Vesterløkken etape 2.
Stikvejene Rosenvej 54-60 + 62-70 er farbar men endnu ikke reetableret.
Gravearbejdet Rosenvej 43-45 fortsættes i uge 49 og er derfor spærret.
På de sidste stikveje med stier til Lupinvej forventer entreprenøren at gå i gang i uge 49-50.
Entreprenøren begynder at grave på hovedfærdselsvej Rosenvej i næste uge. De forventer grave arbejdet vil tage 2 uger.
... Læs mereLæs mindre

Vesterløkken etape 2 Der er nyt med hensyn til tidsplanen for gravearbejdet i Vesterløkken etape 2. Stikvejene Rosenvej 54-60 + 62-70 er farbar men endnu ikke reetableret. Gravearbejdet Rosenvej 43-45 fortsættes i uge 49 og er derfor spærret. På de sidste stikveje med stier til Lupinvej forventer entreprenøren at gå i gang i uge 49-50. Entreprenøren begynder at grave på hovedfærdselsvej Rosenvej i næste uge. De forventer grave arbejdet vil tage 2 uger.

20 nov 2020, 13:26

Vesterløkken etape 2.
Så er der opdatering på gravearbejdet i Vesterløkken.
Rosenvej 76-70 er endnu ikke reetableret men farbar, der reetableres i uge 48.
Rosenvej 60-54 er spærret, der bliver arbejdet videre i næste uge, reetableret og sået græs på det stykke der mangler.
Rosenvej 45-43, her påbegyndes gravearbejdet tirsdag, det betyder at Lupinvej kortvarigt tirsdag vil være afspærret, men forventes åben igen senest onsdag.
I løbet at uge 48 vil gravearbejdet på hovedfærdselsvej, Rosenvej, påbegyndes. Det betyder at vejen vil blive spærret af løbende, entreprenøren vil i videst muligt omfang sørge for at Rosenvej er farbar fra fredag kl. 15 til mandag kl. 7.
... Læs mereLæs mindre

Vesterløkken etape 2. Så er der opdatering på gravearbejdet i Vesterløkken. Rosenvej 76-70 er endnu ikke reetableret men farbar, der reetableres i uge 48. Rosenvej 60-54 er spærret, der bliver arbejdet videre i næste uge, reetableret og sået græs på det stykke der mangler. Rosenvej 45-43, her påbegyndes gravearbejdet tirsdag, det betyder at Lupinvej kortvarigt tirsdag vil være afspærret, men forventes åben igen senest onsdag. I løbet at uge 48 vil gravearbejdet på hovedfærdselsvej, Rosenvej, påbegyndes. Det betyder at vejen vil blive spærret af løbende, entreprenøren vil i videst muligt omfang sørge for at Rosenvej er farbar fra fredag kl. 15 til mandag kl. 7.

13 nov 2020, 14:01

Der graves i uge 47 på stikvejen Rosenvej ved nr 50-60. Ved nr. 62-70 vil der blive sat stik også i uge 47, efterfølgende vil entreprenøren begynde at grave på hovedfærdselsvejen.
Efter gravearbejde er der genåbnet på Lupinvej og Rosenvej.
... Læs mereLæs mindre

Der graves i uge 47 på stikvejen Rosenvej ved nr 50-60. Ved nr. 62-70 vil der blive sat stik også i uge 47, efterfølgende vil entreprenøren begynde at grave på hovedfærdselsvejen. Efter gravearbejde er der genåbnet på Lupinvej og Rosenvej.

06 nov 2020, 16:23

Vi graver i uge 46 på sidevejen Rosenvej 62-70 og fortsætter på næste sidevej Rosenvej 60-54 i løbet af uge 46 og 47.
Lupinvej er spærret af for reetablering af vejen og der er også spærret af for bilkørsel på Rosenvej fra trekanten og ned mod Lupinvej.

Det varer ikke længe inden vi begynder at grave på hovedfærdselsvejen på Rosenvej, der kommer tidligst til at ske i uge 47, og fortsætter i uge 48 og 49. Vi ved det vil give rigtig mange gener og har derfor aftalt med entreprenøren at der ligges køreplader, således at vejen vil være åben i weekenderne fra fredag kl. 15 til mandag morgen kl. 7.
... Læs mereLæs mindre

30 okt 2020, 15:35

Der graves i uge 45 på Rosenvej fra nr. 62 til 70. Der er gravet færdigt på Rosenvej 78-88, dog mangler der at blive sat stik ind. Entreprenøren forventer at blive færdig med stien ved nr 83 i løbet af næste uge. Vejene er endnu ikke reetableret, der skal derfor køres ekstra forsigtigt. ... Læs mereLæs mindre

23 okt 2020, 14:15

Vesterløkken etape 2 revideret tidsplan.
Det har været nødvendigt at revidere tidsplanen for udførsel af gravearbejdet i Vesterløkken bl.a. da der er fundet uventet mange store sten hvor der graves.
Mandag vil der blive sat sugespidser på Rosenvej fra indkørslen ved nr 81 og ved nr. 83. Det forventes de vil skulle stå i hele uge 44.

Der vil blive åbnet for færdsel på det stykke af Rosenvej der leder ned til/og på Lupinvej, her i weekenden. Vejen er ikke reetableret og der skal derfor køres ekstra forsigtigt. Mandag vil der igen blive spærret af i takt med der graves stikledninger ned.
... Læs mereLæs mindre

Vesterløkken etape 2 revideret tidsplan. Det har været nødvendigt at revidere tidsplanen for udførsel af gravearbejdet i Vesterløkken bl.a. da der er fundet uventet mange store sten hvor der graves. Mandag vil der blive sat sugespidser på Rosenvej fra indkørslen ved nr 81 og ved nr. 83. Det forventes de vil skulle stå i hele uge 44. Der vil blive åbnet for færdsel på det stykke af Rosenvej der leder ned til/og på Lupinvej, her i weekenden. Vejen er ikke reetableret og der skal derfor køres ekstra forsigtigt. Mandag vil der igen blive spærret af i takt med der graves stikledninger ned.

09 okt 2020, 16:31

Vesterløkken etape 2.
Lupinvej og del af Rosenvej er spærret i uge 42.
Det forventes at gravearbejdet på Lupinvej færdigøres primo uge 42 og derefter graves der op af Rosenvej. Det betyder at ejendomme med udkørsel til den del af Rosenvej 19-35 samt Lupinvej ikke kan benytte vejen.
Status på gravearbejdet vil fremgå af skiltet på vej ind i området.
Vi beklager de gener det medfører.
... Læs mereLæs mindre

Vesterløkken etape 2. Lupinvej og del af Rosenvej er spærret i uge 42. Det forventes at gravearbejdet på Lupinvej færdigøres primo uge 42 og derefter graves der op af Rosenvej. Det betyder at ejendomme med udkørsel til den del af Rosenvej 19-35 samt Lupinvej ikke kan benytte vejen. Status på gravearbejdet vil fremgå af skiltet på vej ind i området. Vi beklager de gener det medfører.

09 okt 2020, 15:44

Vedr. Asfaltarbejdet på Maarup Kirkevej, så er det næsten færdigt, dog restere der en lille del som endnu ikke er reetableret, dette forventes udført i uge 45. ... Læs mereLæs mindre

Vedr. Asfaltarbejdet på Maarup Kirkevej, så er det næsten færdigt, dog restere der en lille del som endnu ikke er reetableret, dette forventes udført i uge 45.

05 okt 2020, 16:02

Med baggrund i covid-19 restriktionerne, henstiller vi til at borgerhenvendelser i videst muligt omfang foregår via mail: info@samsoespildevand.dk eller på tlf. 40 13 27 05 Anja eller 40 13 25 57 Per, læg gerne besked på telefonsvaren og vi vender tilbage hurtigst muligt.
Ved driftsforstyrrelser uden for normal arbejdstid kontaktes vagten på tlf. 70 20 86 59.
... Læs mereLæs mindre