Spildevand

Transport af spildevand

Spildevandselskabet sikrer afledning af spildevand fra ca. 2.614 ejendomme gennem 201 km ledning og 97 pumpestationer til 13 renseanlæg.

Rensning af spildevand

Renseanlæggene sikrer, at spildevandet renses, så vandmiljøplanens krav til udledninger er overholdt.