Om Samsø Spildevand A/S

Samsø Spildevand A/S er et kommunalt ejet aktieselskab og har været det siden ikrafttrædelsen af Vandsektorloven i 2010.

Samsø Spildevand A/S leverer følgende ydelser:

– Transport og rensning af spildevand fra offentligt kloakerede områder i Samsø Kommune.
– Tømning af septik- og trixtanke.
– Renovering og opdatering af eksisterende spildevandsanlæg og ledninger samt etablering af nye anlæg til transport og behandling af spildevand.

Der behandles i alt 325.465 m3 spildevand, som renses for næringsstofferne fosfor og kvælstof samt organisk materiale.

Det sker på de biologiske renseanlæg henholdsvis på Ballen Renseanlæg og Nordøens Renseanlæg, hvor vandet fra byerne Ballen, Brundby, Permelille, Tranebjerg, Torup, Langemark, Besser, Alstrup, Maarup Østerstrand og Nordby ledes til og renses. Derudover er der 11 mindre decentrale lavteknologiske renseanlæg, hvor spildevandet fra oplandsområderne Kolby Kås, Kolby, Hårmark, Tanderup, Langøre, Maarup, Maarup Havn, Onsbjerg, Pillemark, Stauns, Sælvig, Toftebjerg, Ørby og Østerby ledes til og renses.

Samsø Spildevand A/S varetager tømningsordningen, hvis formål er at sikre, at alle septik- og trixtanke tømmes én gang årligt, således deres rensningsevne bevares.

Ordningen er nødvendig for ikke at risikere forurening af grundvandet og til gavn for rent drikkevand samt for at bevare og værne om miljøet.

Medarbejdere:

Bestyrelsen

Medlemmerne i bestyrelsen for Samsø Spildevand A/S er:

Valgt af generalforsamlingen:

  • Lars-Bent Maegaard, formand
  • Michael Kristensen
  • Lone Leth Skyldal
  • Lars Gunner Jeppesen
  • Lone Krag

Forbrugervalgte repræsentanter:

  • Jens Lehmann Koch
  • Thomas Friis Pihlkjær