Tømningsordning

Hvorfor en tømningsordning?

Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at alle septiktanke tømmes én gang om året. Det er nødvendigt for:

– At grundvandet ikke forurenes – det er til gavn for drikkevandet.
– At vandkvaliteten i vandløb bevares og forbedres – det er til gavn for dyre- og plantelivet.
– At slam og spildevand renses korrekt – det er til gavn for miljøet.

Alle bundfældningstanke som septiktanke og trixtanke i åben land tømmes én gang årligt af Samsø Spildevand A/S.

Regulativ for tømning af bundfældningstanke til husspildevand i Samsø Kommune

Periode for tømning fordelt på områder – 2022

OmrådePeriode/Uge nr.
D. 10 Åbent land ejendomme Nordby, Maarup Bakkevej, Issehoved, Ballebjerg, Nordmarken mv ** Tømmes i en tør periode i 1. halvår**
D. 4 Ballen og omegn16-20
D. 3 Sælvig, Plantagevej, Bogbinderhusene20-22
D. 2 Åbent land ejendomme i sommerhusområdet Vesterløkken23-25
D. 7 Åbent land ejendomme i området Besser, Langemark, Alstrup, Torup, Agerup, Østerby, Bisgård Mark & Bisgård Forte26-28
D. 6 Kolby Kås, Kolby, Hårmark, Pillemark, samt omegn31-35
D. 5 Langør, Stauns, Havvejen, Toftebjerg samt omegn36-37
D. 8 Ørby samt åbent land ejendomme i området Brundby, Permelille og
Brede Blok
38-39
D. 9 Onsbjerg, Tanderup & Selsinggårde40-43

Vær opmærksom på at oversigten er vejledende, og at den uden varsel kan ændres af entreprenøren i forbindelse med nedbrud.

Efter EU-udbud er der indgået en 5 årig aftale med Brdr. Kjeldahl I/S og Samsø Spildevand A/S om varetagelse af tømningsordningen.

Ekstra tømninger indenfor kloakforsyningen, som forventes udført samme dag, skal indtelefoneres inden kl. 13.00 på tlf. 40 13 27 05 eller 40 13 25 57.

Evt. problemer indenfor kloakoplande indtelefoneres på vagttlf. 70 20 86 59