Tømningsordning

Hvorfor en tømningsordning?

Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at alle septiktanke tømmes én gang om året. Det er nødvendigt for:

– at grundvandet ikke forurenes – det er til gavn for drikkevandet.
– at vandkvaliteten i vandløb bevares og forbedres – det er til gavn for dyre- og plantelivet.
– at slam og spildevand renses korrekt – det er til gavn for miljøet.

Alle bundfældningstanke som septiktanke og trixtanke i åben land tømmes én gang årligt af Samsø Spildevand A/S.

Regulativ for tømning af bundfældningstanke til husspildevand i Samsø Kommune

Periode for tømning fordelt på områder – 2019

OmrådePeriode/Uge nr.
D. 10 Nordby & Maarup omegn, Maarup Bakkevej, Issehoved, Ballebjerg og Nordmarken ** Tømmes i en tør periode i 1. halvår**
D. 4 Ballen og omegn17-18-19
D. 3 Sælvig, Plantagevej, Bogbinderhusene20-21-22
D. 2 Vesterløkken sommerhusområdet23-24-25
D. 7 Besser, Langemark, Torup & Alstrup omegn, Agerup, Østerby, Bisgård Mark & Bisgård Forte26-27-28
D. 6 Kolby Kås, Kolby, Hårmark, Pillemark, Vesterløkken & Tranemosevej31-32-33-34
D. 5 Langør, Stauns, Havvejen & Toftebjerg 35-36-37-38
D. 8 Brundby & Permelille omegn,
Brede Blok & Ørby
39-40-41
D. 9 Onsbjerg, Tanderup & Selsingårde42-43-44-45

Vær opmærksom på, at oversigten er vejledende, og at den uden varsel kan ændres af entreprenøren.

Efter EU-udbud er der indgået en 5 årig aftale med Brdr. Kjeldahl I/S og Samsø Spildevand A/S om varetagelse af tømningsordningen.

Ekstra tømninger som forventes udført samme dag, skal indtelefoneres inden kl. 13.00 på tlf. 40 13 27 05 eller 40 13 25 57.

Evt. problemer indenfor kloakoplande indtelefoneres på vagttlf. 70 20 86 59.