Takster

Det koster penge at opretholde et rent vandmiljø.
Anlæg og drift af spildevandsanlæg er brugerfinansieret, så det er altså ikke skattekroner, men alene de tilsluttede brugere, der betaler.

Reglerne for betaling kan findes i ”Betalingsvedtægten”

Betalingsvedtægten

Takstblad 2022