Forbrugervalg 2021

De nærmere regler fremgår af valgregulativet.

Valgresultat Forbrugervalg 2021

Afstemningen til forbrugervalget er afsluttet. Forbrugerne har valgt, hvem der skal varetage deres interesser i bestyrelsen for Samsø Spildevand A/S fra førstkommende generalforsamling i 2022 og fire år frem.

De to personer som er valgt direkte ind i bestyrelsen er:

Thomas Friis Pihlkjær

Jens Lehmann Koch

Tillykke til Thomas og Jens der fik flest stemmer, og som dermed blev stemt direkte ind i Samsø Spildevands bestyrelse.

Anne Grethe Olsen blev valgt som 1. suppleant og Erik Urup Hansen som 2.suppleant.

Vi ser frem til at byde de nye forbrugerrepræsentanter velkommen i bestyrelsen i det nye år. Det har været syv spændende profiler, der har stillet op til valget. Vi er sikker på, at de nye repræsentanter bringer værdifulde kompetencer ind i selskabet, der kan bidrage til den forsatte udvikling af Samsø Spildevand.

De forbrugervalgte repræsentanter skal sammen med de øvrige 5 bestyrelsesmedlemmer være med til at skabe en bæredygtig håndtering af spildevand og regnvand, der indtager størst mulige hensyn til nuværende og fremtidige generationer og har fokus på miljø, sundhed og økonomisk ansvarlighed. Som bestyrelsesmedlem har du indflydelse på selskabets fremtidige planer og vil være med til at præge emner som klimasikring, driftsstrategier, investeringsplaner, budgetter, takster og udviklingsprojekter.

I Samsø Spildevand glæder vi os over et veloverstået forbrugervalg med den største valgdeltagelse nogensinde. Vi vil gerne takke for den store interesse i valget.

Forbrugervalget er gennemført af:

Dataminds A/S

Søren Frichs Vej 40A

8230 Åbyhøj

www.dataminds.com

Klage over valget skal være modtaget skriftligt hos Samsø Spildevand A/S senest 14 dage efter resultatets annoncering jf. Valgregulativet, pkt. 3.12.

INFO OM VALGET

Baggrund

Miljøministeren udsendte i 2010 den første bekendtgørelse om forbrugernes indflydelse i vandselskaber. Bekendtgørelsen informerer om, at der skal vælges repræsentanter for forbrugerne til vandselskabernes bestyrelser. Valget afvikles efter forbrugervalgbekendtgørelse nr. 722 af 16. juni 2012 og nr. 812 af 18. juli 2012.

Valgperiode

Både forbrugerrepræsentanter og suppleanter vælges for en periode på 4 år og følger valgperioden for selskabernes generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Den næste valgperiode er fra 2022 til 2026.

Forbrugerrepræsentanters rettigheder, pligter og ansvar

En forbrugerrepræsentant har samme rettigheder og pligter som de øvrige bestyrelsesmedlemmer, jf. selskabslovens § 115. Det er vigtigt at være opmærksom på, at man som forbrugervalgt bestyrelsesmedlem skal varetage selskabernes interesser på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

De 2 kandidater, der får flest stemmer, indtræder i bestyrelsen for Samsø Spildevand. De 2 kandidater, der får henholdsvis 3. og 4. flest stemmer, bliver suppleanter for de 2 forbrugerrepræsentanter. Der vælges ikke personlige suppleanter.

Hvem er stemmeberettigede?

En stemmeberettiget bolig eller erhvervsvirksomhed skal opfylde følgende betingelser:

Man skal være forbruger hos Samsø Spildevand A/S.

Man skal være myndig.

Hver bolig eller erhvervsenhed på Samsø har kun én stemme.

Bor du i sommerhus eller fritidshus på Samsø, har du også én stemme.

Bor I flere sammen, skal I selv aftale, hvem der stemmer.

Hvis flere personer fra samme ejendom stemmer, betragtes alle stemmerne som ugyldige.

Valget skal gå korrekt til

Valgresultatet udmeldes til Samsø Spildevands nedsatte valgudvalg af firmaet DATAMINDS A/S, der står for selve valgprocessen.

Hvis du vil vide mere

De nærmere regler fremgår nærmere af valgregulativet (se øverst).